(Kõige) lihtsam meetod suitsetamisest loobumiseks / (Самый) легкий способ бросить курить

(Kõige) lihtsam meetod suitsetamisest loobumiseks / (Самый) легкий способ бросить курить

Информацию на русском языке читайте ниже

 

VON KRAHLI TEATRI JA VENE TEATRI KOOSTÖÖLAVASTUS

Autor Mihhail Durnenkov

Vene keelest tõlkinud Ilona Martson

Lavastaja Ivan Strelkin (Vene Teater)

Kunstnik Jekaterina Malinina (Peterburi)

„(Kõige) lihtsam meetod suitsetamisest loobumiseks“ on kaasaegse näitekirjaniku Mihhail Durnenkovi näidendi põhjal loodud lavastus, mille eskiis valmis Vene Teatri ja Von Krahli Teatri, Teatri NO99 ja Tartu Uue Teatri koostöös toimunud kaasaegse dramaturgia laboratooriumis 2013. aasta septembris.

„Durnenkovi näidendis,“ räägib lavastaja Ivan Strelkin, „nägin ma eksinud inimeste maailma, inimeste, kes ei tea enam, mis hea, mis paha, kes on uppunud oma kompleksidesse, janunevad uuenduste järele, aga ei tea üldse, kust otsida seda ihaldatud uut elu. Üksteisest võõrandunud inimeste, kes ei kuule üksteist, kes räägivad erinevates keeltes, maailma.

Näidendit mängitakse kahes – eesti ja vene – keeles, kusjuures tihtipeale üks tegelane räägib vene keeles ja teine vastab talle eesti keeles. Lavastuse juures töötab kaks tõlki, vaatajad peavad valima etenduse keele. Ka nendel, kes oskavad mõlemat keelt, tuleb valik ikkagi teha, sest kõrvaklapid on selle lavastuse kunstilise reaalsuse üks komponent ning tõlgi hääl, hääl, mis tuleb tundmatusest, Jumala hääl või inimsoo peal katseid tegeva eksperimentaatori hääl on tegelaskuju.“ Lavastuses osalevad Vene Teatri, Von Krahli Teatri näitlejad ja vabakutselised näitlejad – Sergei Furmanjuk, Dmitri Kosjakov, Alina Karmazina, Roman Maksimuk, Leonid Ševtsov, Marina Malova, Loore Martma, Mart Koldits, Jekaterina Novosjolova.

Lisainfo: http://veneteater.ee/?projects=4362-2&lang=et

Foto: Jelena Vilt/Vene teatri arhiiv

Piletid müügil Von Krahli uues piletisüsteemis, www.vonkrahl.ee/piletid ja Piletilevis: http://www.piletilevi.ee/est/search:suitsetamise/

Klubiliikmepilet: 12 / 9 (sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid, töötud Töötukassa tõendi alusel)

Tavapilet: 14 / 11 (sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid, töötud Töötukassa tõendi alusel)

Teatriliidu liige 9€

 

Etenduse pikkus 1h 45 min.

 

(САМЫЙ) ЛЕГКИЙ СПОСОБ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Михаил Дурненков

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ТЕАТРА ЭСТОНИИ И ТЕАТРА VON KRAHL

Режиссер Иван Стрелкин

Художник Екатерина Малинина

«(Самый) легкий способ бросить курить» — спектакль по пьесе современного драматурга Михаила Дурненкова, выросший из эскиза, созданного в рамках лаборатории современной драматургии в сентябре 2013 года и в которой были задействованы четыре театра: Тартуский Новый театр, театр Von Krahl, театр NO99 и Русский театр Эстонии. — В пьесе Дурненкова, — рассказывает режиссер спектакля Иван Стрелкин, — я увидел мир заблудившихся людей, которые не знают уже, что хорошо и что плохо, которые погрязли в своих комплексах и жаждут обновления, но понятия не имеют, где же её искать, вожделенную новую жизнь. Мир людей, отгородившихся друг от друга, не слышащих друг друга, говорящих на разных языках. В спектакле играют на двух языках, на русском и эстонском, причем часто один персонаж говорит на русском, а другой ему отвечает на эстонском. На спектакле работают два переводчика, и зрителям предлагается выбрать язык спектакля. Даже если кто-то знает оба языка, выбор сделать необходимо, потому что наушники — часть художественной реальности этого спектакля, этого мира, и голос переводчика — неизвестно откуда исходящий голос то ли Бога, то ли некоего экспериментатора над человеческим родом — является действующим лицом.

В спектакле заняты артисты Русского театра и театра Von Krahl: Сергей Фурманюк, Дмитрий Косяков, Алина Кармазина, Роман Максимук, Леонид Шевцов, Марина Малова, Лооре Мартма, Март Кольдитс, Екатерина Новоселова.

http://veneteater.ee/?projects=4362-2&lang=et

Билеты можно купить  в отделениях Piletilevi и в новой билетной системе театра Von Krahl, www.vonkrahl.ee/piletid

Билет для членов клуба: 12 / 9 (скидка на билет для: учеников, студентов, пенсионеров и безработных на основе справки из Кассы по безработице)

Обычный билет: 14 / 11 (скидка на билет для: учеников, студентов, пенсионеров и безработных на основе справки из Кассы по безработице)

Билет для членов СТД 9€

Продолжительность спектакля 1 час 45 минут

Etendub

  • T 13. jaanuar 19:00

Toimumisaeg

  • T 13. jaanuar 19:00