Anna Kõuhkna “Näota” galerii avamine

Anna Kõuhkna “Näota” galerii avamine

Näituse avamine / art exhibition opening:
Neljapäev 12. aprill 19.00 Von Krahl
www.annakouhkna.com

Muusikat mängib Peeter Ehala (TIKS)

EST:

Teise nägu paistab atraktiivsem – fookus sellel, leiad haihtumas enda oma. Selga proovides Teist, ei sobitu või mahu – kõrvalvaatajale abitu matkimismäng – tema on kunagi Sinu nägu näinud. Nägu räägib lugu, kannab infot. Varjates, esmalt enese eest, muutub välismaailmale analüüsitavaks midagi muud nähtavat: aksessuaarist tegudeni – kas nüüd oleme veenvad?
Paraleelselt tahab Oma pimedast välja pääseda, igatseb (enese) omaksvõttu. Teine haistab valet, nii nagu Sina haistad tema oma. Nägu on kole ainult siis, kui omaja teda ei taha. Ilu lööb õitsema omaniku armastusest talle kingitu vastu. Näokaotuse positiivseks kõrvalnähuks on tee tagasi isendani. Fraas „julgus endale näkku vaadata“ ergutab olla kartmatu ja aus: mis mulle meeldib ja mis ei meeldi; mis on minu jaoks ja mis mitte; kelle nägu on minu omale sarnane; kelle nägu armastaksin mina ja kes armastaks minu oma? jne.
Looduse osa on iga inimene, iga nägu – nii Mind ja Sind loodi: omanäolisena. Vaatle taime, kes näitab hingerahuga enese palet, muretsamata, et õitseb vahest hiljem kui kõrvalolev. (2018)

Anna Kõuhkna – hariduselt lõpetanud BFMi kunstide ja kommunikatsiooni instutuudi kunstiõpetuse BA ning õppinud Tartu Kõrgema Kunstikooli nahakunstiosakonnas. Tema looming hõlmab endas illustratsiooni, maali ning fotograafiat, fokusseerides inimese (loe: enamasti naise) ja looduse hingeellu. Kunstniku moeillustratsioonisugemetega seeria „Näota“ valmis 2017 suvest, 2018 märtsini, mis on ühtlasi tema neljas isiknäitus.

instagram: annakouhkna
www.annakouhkna.com
annakouhkna@hotmail.com

ENG:

The others face may appear more attractive – when focus left there, you find your own fading. Trying it on, it would never fit, feels uncomfortable and for the viewer it is a pitiful imitation game – he has seen your real face earlier sometime. A face tells a story and bears information. Hiding it, firstly from yourself, something else will appear analysable for the outer world: from accessories to actions – will we now be convincing?
At the same time, Yours wants to come out and craves for (your own) acceptation. Hiding suddenly feels hollow and the other will smell your lies, as well as you can smell theirs. The face is ugly only as long as his possessor does not want it. Beauty will blossom, when love reaches to the gift that has been given. The positive side of losing your face is, that it brings you back to look at yourself with genuine honesty: what do i like and what not? What is for me and what is not; Who would love my face and whose face would i love? Whose face is similar to mine?
Every person, every face is a part of nature – after all, that’s how Me and You were created – look at a plant being perfect just as it is, not worrying if maybe he will blossom later than the one next to him. (2018)

Anna Kõuhkna graduated BFM arts and communication department with a BA in arts education and has studied leather design in Tartu Art College. Her art includes illustration, painting and photography, focusing in humans (mostly womens) and natures pshyche. Artists exhibition „Faceless“ is a project with hints from fashion illustration and made: summer 2017 til winter 2018. This is her fourth personal exhibition.

instagram: annakouhkna
www.annakouhkna.com
annakouhkna@hotmail.com

Etendub

  • N 12. aprill 19:00

Toimumisaeg

  • N 12. aprill 19:00 - 23:00