Semiosalong ERROR #1 TLN: Oliver Laas

semio-tln1

Semiosalong ERROR #1 TLN: Oliver Laas

Semiosalong ERROR

von Krahl

Rataskaevu 10/12

3 märts kl 19.00

 

Kõneleb Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi filosoofiadoktorant Oliver Laas

vea-elemendist tähenduses ja kommunikatsioonis

Viga on asjade valestiminemine. Vead on seotud tegevusega: praktiliste vigade puhul

väärititegemisega ja tunnetuslike vigade puhul vääritimõtlemisega. Viga eeldab aga mingisugust

standardit või normi, mille suhtes vääriti toimitakse. Vead erinevad vastavalt taustsüsteemidele ja

standarditele. Näiteks Juri Lotman on jaotanud märgisüsteemid nende sotsiaalse funktsiooni

alusel kaheks:

1.Primaarses funktsioonis on märgisüsteemi kasutajate jaoks peamine mingi fakti

kindlakstegemine. Informatsiooni autentsus on keskse tähtsusega. Mõistmisraskused, muutused

teates ja ambivalentsus on primaarse funktsiooni seisukohalt vead.

2. Sekundaarses funktsioonis on kommunikatsiooni osapoolte huvi keskmes „teise“ vaatepunkti

mõistmine. Teatud piirini kehtib tõsiasi, et mida suurem on erinevus asjaosaliste vahel, seda

informatiivsem on suhtlus. Sekundaarses funktsioonis saavad primaarse funktsiooni seisukohalt

vigadena käsitletavad nähtused uue informatsiooni allikateks.

Seminaris tuleb juttu vigade kahetisest rollist nii informatsiooniedastuse häirijate kui ka uue

informatsiooni loojatena. Vaatleme vigu, paradokse ja müra sidekanalis ning nendest lähtuvaid

filosoofilisi ja semiootilisi järeldusi.

Oliver Laas on omandatud ja omandamisel olevate paberite järgi filosoof, kultuuriteoreetik ja

kunstnik. Tema huviorbiiti kuuluvad keelefilosoofia, metafüüsika, informatsioonifilosoofia,

infotehnoloogia eetika, tehnoloogiafilosoofia, semiootika, mängu-uuringud ja ideoloogiateooriad.

Semiosalong on Eesti Semiootika Seltsi egiidi all peamiselt Tartus toimunud mitteformaalne seminarisari,

mille iga seminari juhendab eri semiootik, kunstnik või mõni teine oma eriala spetsialist. Sarja eesmärk

on tekitada semiootilisi diskussioone, populariseerides semiootikat teaduse ja analüüsimeetodina.

Tallinnas toimub sel kevadel Kristin Orava kureerimisel 10 error´i teemalist eriseminari.

Semiosalong tänab von Krahli meeskonda ja Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonda.

 

Lisainfo:

Semiosalong Tallinnas Kristin Orav

hello.kritu@gmail.com

Peakorraldaja Piret Karro

Piret.karro@gmail.com

semiosalong.blogspot.com

Etendub

  • E 3. märts 19:00

Toimumisaeg

  • E 3. märts 19:00