SEMIOSALONG ERROR #3 Gerhard Lock

tln3

SEMIOSALONG ERROR #3 Gerhard Lock

Semiosalong ERROR #3 TLN

Gerhard Lock
Von Krahli Akadeemia
Rataskaevu 10/12
E, 17 märts kell 19
Muusikateadlane ja helilooja GERHARD LOCK kõneleb errori rollist muusikalises vabaimprovisatsioonis
Rääkides errorist ehk veast loomingus tuleb eristada eksimusi struktuuri ehk süntaktilisel tasandil stiili või loomesüsteemi semantilisel tasandil rikastavatest kõrvalekalletest. Esimesed võivad juhtuda kogemata ja need on enamasti soovimatud, teised seevastu rakendatakse sageli teadlikult selleks, et kunsti vastuvõtjat üllatada ja vastava stiili piire kombata või hoopis laiendada. Muusikas on erroril üsna kahetine roll. Kompositsioonis võib see olla sõltuvalt stiilist kas absoluutselt taunitav või teatud tingimustel siiski teretulnud arengut soodustava tegurina. Interpretatsioonis on see praktiliselt taunitav ja professionaalne esineja esineb igal hetkel veenvalt.
Muusikalise vabaimprovisatsiooni (ka nimetatud “hetkes komponeerimiseks”, instant composing) seisund ehk „hetkes olemine“  eeldab improviseerijalt teatud  kõrgendatud tähelepanu ehk hüperteadvust sellest, mis siin ja praegu kõlab, mis sellele eelnes ja mis potentsiaalselt edasi võib juhtuda. See seisund võimaldab vaheldumisi kuulates lihtsalt kulgeda või teadlikult kujundada ja suunata hetkes sündivat muusikat: see on suhtlus iseendaga ja muusikaliste traditsioonidega, rühmaimprovisatsioonis lisandub sellele veel mängijate omavaheline suhtlus. Selles protsessis võivad esineda mõlema eelnevalt kirjeldatud tasandi errorid, kuid hüperteadvus ja kogemused võimaldavad neid samal hetkel ümbertõlgendada ja võtta neid edaspidise kulgu nö positiivseks aluseks. Sellest lähtuvalt väidan, et vabaimprovisatsioonis errorit negatiivses tähenduses ei ole, sest kogenud improvisaator on igal hetkel teelahkmel, peab langetama otsuseid, millises stiilis ja suunas muusika edasi areneb. Ta võib vigu teadlikult oma süsteemi nö sisse ehitada või  usaldada neist tekkivaid ootamatuid lahendusi. Error võib igal hetkel avada uusi teid, kõlauniversumeid ning probleemid lahustuvad. Viimasega on vabaimprovisatsioonil ka teraapiline roll.
Oma ettekandes kavatsen pakkuda ülevaadet errori negatiivse ja positiivne tähenduse tingimustest kompositsioonis ja improvisatsioonis, hetkes olemise ning teadvuse ja alateadvuse rollist suhtlemispädevuse vabaimprovisatsioonis erinevate näidete varal.
Muusikateadlane ja helilooja Gerhard Lock (*1978) on õppinud viiulit ja muusikateadust Saksamaal ja Eestis, täiendanud end Belgias ja jätkanud muusikateaduse õpinguid EMTA doktorantuuris. Ta on Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonna lektor. Oma loomingus rakendab ta mh elektroakustilisi ja multimediaalseid võimalusi. Teda huvitavad  kunstide interdistsiplinaarsed seosed ja ta on teinud koostööd eri valdkondade uurijate ja kunstnikega. Viimasel ajal esineb ta taas aktiivselt ka improvisaatorina peamiselt interdistsiplinaarsetes kontekstides.
***
Semiosalong on Eesti Semiootika Seltsi egiidi all tegutsev mitteformaalne seminarisari, mille iga seminari juhendab erinev semiootik, kunstnik või mõne ala spetsialist. Sarja eesmärk on tekitada semiootilisi diskussioone, populariseerides semiootikat teaduse ja analüüsimeetodina. Tallinnas toimub Semiosalong kevadel 2014 esmaspäeviti Von Krahlis ning Tartus üle nädala kolmapäeviti lokaalis Arhiiv.
Semiosalong Tallinnas tänab Von Krahli meeskonda ja Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonda
Lisainfo
Kuraator Tallinnas Kristin Orav
Peakorraldaja Piret Karro

Etendub

  • E 17. märts 19:00

Toimumisaeg

  • E 17. märts 19:00